LIÊN HỆ

Chúng tôi rất vui khi nhận được câu hỏi hay đặt chỗ bằng điện thoại hoặc Email. Do nhân viên Việt Nam đôi lúc vắng mặt, vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng Email.
* Nhập yêu cầu

  * Địa điểm (quốc gia/ lãnh thổ) hiện tại

  * Tên

  * Địa chỉ Mail

  * Câu hỏi, bình luận hoặc đặt chỗ

  * Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi đăng ký.

  FROM NAKAYA RYOKAN

  93 Yubiso Minakami-Town Tone-Gun
  Gunma 379-1728 JAPAN

  điện thoại : +81-278-72-3516 / Fax : +81-278-72-2955
  từ 9:00am đến 21:00pm

  page to top